บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :21/08/2566
สำนักงาน กสทช. แจ้งเตือนภัย กรณีมีมิจฉาชีพส่งเอกสารที่มีตราสัญลักษณ์สำนักงาน กสทช. ไปหาประชาชน
📢 สำนักงาน กสทช. แจ้งเตือนภัย กรณีมีมิจฉาชีพส่งเอกสารที่มีตราสัญลักษณ์สำนักงาน กสทช. ไปหาประชาชน
สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบว่า เอกสารดังกล่าวเป็น เอกสารปลอมสำนักงาน กสทช. ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสาร ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และไม่ส่งต่อโดยเด็ดขาด
📌 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ : กสทช. Call center 1200 (โทรฟรี)

S__53444884-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34