บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :02/06/2563
สำนักงาน กสทช. เขต 34 เติมของตู้ปันสุข รอบเมืองเชียงราย
     

             ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กสทช. เขต 34 นำโดย นาย วุฒิเลิศ ชนะหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 34 และคณะ ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง นม ไข่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและ น้ำดื่ม ฯลฯ ไปบริการใส่ตู้ปันสุขในบริเวณตัวเมืองจังหวัดเชียงราย จำนวน 5 สถานที่ด้วยกัน

1. หน้ามหาวิทยาลัยที่สาม จังหวัดเชียงราย
2. ทางเข้า-ออก ค่ายเม็งรายมหาราช (ประตูหลัง)
3. ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดเชียงราย
4. หน้าโรงเรียนบ้านสังโค้ง
5. หน้าวิทยาลัยเทคนิค เชียงราย
 
...
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34