บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :04/05/2561
สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายกล่องหรืออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักงาน กสทช. โดย ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องรับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการกิจการกระจายเสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน ซึ่งที่ผ่านมาเครื่องรับหรือแปลงสัญญาณ Internet TV Box และ Android Box บางยี่ห้อไม่มีการขอใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. โดยอุปกรณ์เหล่านี้ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่นำมาใช้ในการรับชมรายการโทรทัศน์ ซึ่งมีการละเมิดลิขสิทธิ์ สำหรับการลงพื้นที่ตรวจสอบตามแหล่งจำหน่ายกล่องหรืออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ปี 2557 – 31 มีนาคม 2561 พบว่ามีของกลางทั้งสิ้น 14,245 เครื่อง มีการดำเนินคดีจำนวน 15 ราย โดยประชาชนทั่วไปที่ต้องการซื้อ Android Box หรือกล่องรับสัญญาณต่างๆ สามารถตรวจสอบยี่ห้อที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. ผ่านทางเว็บไซต์ https://broadcast.nbtc.go.th
4-1-(3).jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34