บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :14/06/2561
ตรวจสอบและแนะนำการทำใบอนุญาตตามพ.ร.บ.มาตราฯ70
           วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นายวุฒิเลิศ ชนะหาญ ผู้อำนวยการรักษาการแทน สำนักงาน กสทช. เขต 34 (เชียงราย) และคณะ ได้เดินทางไปตรวจสอบและแนะนำการทำใบอนุญาตตามพ.ร.บ.มาตราฯ70 ตามร้านค้าที่ขายจานดาวเทียม กล่องทีวีดิจิตอล และ กล่องSet Top Box ฯลฯ ที่ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
 
S__4374532.jpg

S__4374534-(2).jpg

S__4374536.jpg

S__4374540.jpg

S__4382723.jpg

S__4382725.jpg

S__4374538.jpg

 
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34