บันทึกโดย :นายศักรินทร์ โปธา (ภภ34)
วันที่บันทึก :23/04/2563
การบริการ 4Do ของสำนักงาน เขต 34

           ทางสำนักงาน กสทช. เขต 34 ได้จัดทำบริการติดต่อขอใบอนุญาตโดยได้จัดทำบริการ 4Do ดำเนินการ 4 ขั้นตอนเพื่อดำเนินการขอใบอนุญาตโดยไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงาน เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ป้องกันจากโรคโควิด-19 

     Do-1  กรอกคำขอและแนบเอกสารประกอบการขอใบอนุญาต "พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้"  

   Do-2  ส่งใบคำขอพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 เลขที่ 632 หมู่ 3 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 หรือทาง E-Mail และรอแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมจากเจ้าหน้าที่

    Do-3  ชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคาร สำนักงาน กสทช. เขต 34 ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 026-1-86372-3 และแจ้งยืนยันการชำระเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทราบ

    Do-4   รอรับใบอนุญาต ภายใน 7 วัน โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์

บริการ-4Do-ของ-กสทชภาค-3-34-(1).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔ 

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙   @582lraot NBTC 34