หน้าแรก  >  ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 34 (เชียงราย)
อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 เลขที่ 632 หมู่ 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์ 053-177398, 053-177400 ,053-177401
โทรสาร 053-177399
Email Address : mtr_cr@nbtc.go.th


 

 Security code
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙