บันทึกโดย :administrator
วันที่บันทึก :05/01/2564
ให้บริการใบอนุญาต เฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี

               เนิ่องจากสถานการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. เขต 34 กำหนดเปิดให้บริการออกใบอนุญาต ณ ที่ทำการ เฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ สามารถขอรับบริการผ่านระบบไปรษณีย์ ได้ตามปกติ (บริการ 4Do) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

 
1399002.jpg
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙