บันทึกโดย :admin nbtc
วันที่บันทึก :11/11/2557
วันเด็กแห่งชาติปี 2561
งานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 โดยท่านผอ. กฤตธิพัฒน์  กลขุนทดและสำนักงานกสทช. เขต34 เชียงราย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 ได้มีการแจก ตุ๊กตา, รถจักรยาน, และของเล่นต่างๆ อักมากมายและได้เปิดให้เด็กๆทดลองจัดรายการวิทยุ ของคลื่นปันเกยเรดิโอ 92.00 MHz ได้มีเด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากของรางวัลที่เด็กๆได้ไปนั้นเด็กๆมีความสุขเป็นอย่างมาก 

1L7A8941.JPG
1L7A8905.png
1L7A8906-(1).JPG1L7A8926.JPG1L7A8997.JPG1L7A9040-(1).JPG1L7A9023.JPG
 

    bigbanner01-(2).jpg
    จำนวนผู้เข้าชม

    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

    อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
    เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙