กำกับดูแล 3 จังหวัด

ได้แก่ เชียงราย ,พะเยา .น่าน

ที่ทำการ(ชั่วคราว)

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3

bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 17  (เชียงราย)
อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 เลขที่ 632 หมู่ 3 อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

email : mtr_cr@nbtc.go.th
โทรศัพท์ : 053-177398 ,053-177400 ,053-177401 
โทนสาร  : 053-177399