ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวอบรมและการสอน

กำกับดูแล 3 จังหวัด

ได้แก่ เชียงราย ,พะเยา .น่าน

ที่ทำการ(ชั่วคราว)

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างในสำนักงานเขต
bigbanner01-(2).jpg
จำนวนผู้เข้าชม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๓๔  (เชียงราย)

อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓ เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ. เชียงราย ๕๗๑๐๐ 
เบอร์โทรศัพท์ งานใบอนุญาต : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๘ งานตรวจสอบ : ๐๕๓-๑๗๗๔๐๑  โทรสาร : ๐๕๓-๑๗๗๓๙๙